2a3

 

Základní škola speciální Rehabilitační program

Personální zajištění:

Mgr. Dzmitry Volkau

Základní škola speciální


Personální zajištění:

Jana Weissarová

Základní škola speciální
Autistická třída

Personální zajištění:

PaedDr. Helena Svobodová
Iva Kopetzká

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

Škola dostala dotaci z ESF na projekt
“Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.


 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz